De Kenteq cursussen Installatiedeskundige (ID-VSS), Projecteringsdeskundige (PD-VSS) en CCTV & Security over IP vind je nu hier.
Nog altijd hetzelfde enthousiasme en nog altijd dezelfde opleiders. Alleen de plaats om de cursussen te boeken is gewijzigd.

Uit de praktijk is ons gebleken dat er veel behoefte bestaat aan een cursus die ingaat op de praktijkomstandigheden van iedereen die met een CCTV installatie te maken heeft. Technische cursussen zijn er voldoende, doch deze zijn veelal van achter het bureau geschreven. Juist daarom is deze cursus CCTV Installatiedeskundige anders. Er wordt (vrijwel) alleen informatie uit de praktijk gegeven en de techniek komt pas aan bod als het werkelijk niet anders kan. Ook deze cursus heeft veel praktijkproeven in onze donkere kamer.

Word ik samengevoegd met de cursus CCTV-VSS Projecteringsdeskundige:
Nee, iedereen krijgt bij ons de cursus waar deze recht op heeft. De beide cursussen hebben een verschillende inhoud. Bij de Installatiedeskundige wordt de nadruk gelegd op de techniek en bij de Projecteringsdeskundige wordt de nadruk juist gelegd het projecteren van een installatie. Er zijn twee verschillende examens, dus zijn er ook twee verschillende cursussen.

 • Wat komt er in de cursus o.a. aan bod:
 • Privacywetgeving volgens de AVG
 • Licht, lichtspectrum, infrarood verlichting
 • Alle sensorformaten, frames & fields, alle soorten camera’s
 • Kleuren, megapixel, thermische, HD-CCTV en IP camera’s
 • Objectieven: afregelen, manual- en auto-iris, diafragma, scherptediepte, infarood gecorrigeerd
 • TFT/LCD en OLED monitoren alsmede de ARBO eisen
 • IEC62676-4 norm met Europese dekking: Detecteren-Waarnemen-Herkennen-Identificeren en Inspecteren, testtarget en gezichtsherkenning
 • Videotransmissie: over de kabel, glasfiber en draadloos, bandbreedte, connectoren, compressietechnieken en bliksembeveiliging
 • Camerabehuizingen (ook explosieveilig en watergekoeld), heaters, thermostaten, brackets t.b.v. behuizingen en IP-normen (b.v. IP66)
 • Principe van de motion-detector en VCA (Video Content Analyse)
 • Toegangscontrole met gezichts- en kentekenherkenning
 • IP netwerktechnologie, principes van een netwerk, LAN’s en WAN’s over Ethernet, HD-SDI standaard voor de nieuwste analoge megapixel camera over coaxkabel, compressie methoden MPEG2, MPEG4, H264/H265, Unicast, Broadcast en Multicast
 • Netwerk Video Recorders, hybride videorecorders, netwerk bekabeling, resoluties, technische werking van de recorder, compressiestandaard, op afstand bekijken van de beelden enz.
Ons cursuslokaal
 • Praktijkoefeningen in onze stikdonkere ruimte:
 • Bewegingsonscherpte: omgaan met heel weinig licht. Personen kunnen zomaar uit beeld verdwijnen als ze iets harder gaan lopen;
 • Spookbeelden: we leren de sluitersnelheid shutter in de camera af te regelen;
 • Waarnemen-Herkennen-Identificeren. We nemen met alle drie de standaarden beelden op en gaan ze daarna uitvergroten. Dan kunnen we pas echt zien wat er van het beeld overblijft;
 • Scherptediepte: we laten zien dat er (bij weinig licht) altijd een beperkt deel van het beeld scherp is. We laten zien hoe we dit op kunnen lossen;
 • Lantaarnpalen op een parkeerterrein kunnen het beeld overstralen. We kijken naar de WDR camera om dit op te lossen;
 • Afregelen van een camera: we laten zien wat er in een camera afgeregeld kan worden en wat het directe resultaat is;
 • Er staat een stukje auto met een kenteken en 2 koplampen ernaast. We gaan laten zien hoe we het kenteken duidelijk in beeld kunnen krijgen;
 • We laten zien wat je met een infrarood doorlaatfilter kunt doen voor het zichtbaar maken van een kenteken;
 • We laten een H264 camera weer wakker worden na een rustperiode: daar denken velen niet aan;
 • Gloeilamplicht en LED licht: We laten de verschillen zien (ook voor de kleurherkenning);
 • Kentekenherkenningcamera en gezichtsherkenning camera laten we in de praktijk zien.

Wat kost de cursus:
De cursus kost Є 675,– per persoon voor twee dagen. Dit is inclusief alle lunches, versnaperingen, een (dik) cursusboek en alle praktijlessen in onze donkere kamer. Deze prijs is excl. BTW en (eventueel) examen.

Wat vonden de cursisten van “CCTV Installatiedeskundige”:
# Het vak is voor mij nog nieuw, als inleiding is het duidelijk en zeer compleet
# Hoop nuttige informatie over de achtergronden en handige tips voor de praktijk
# Duidelijk en zeer leerzaam
# De gehele cursus bestaat uit een goed samenhangend geheel
# Veel tips en wetenswaardigheden uit de praktijk opgepikt, wat een zeer sterk punt van deze cursus is
# Bijzonder en erg leerzaam, mijn complimenten
# Er is voldoende op de praktijk ingegaan, en voorbeelden uit de praktijk
 zijn zorgvuldig besproken
# Prachtig goed verzorgd
# CCTV is dus meer dan alleen een kleurenplaatje op een monitor
# Ik heb geleerd dat de CCTV markt een stuk breder is dan ik dacht
# Ik weet nu eindelijk wat ik al twee jaar doe …………….

Voor wie is deze cursus bestemd:
De cursus “CCTV-VSS Installatiedeskundige” is bestemd voor iedereen die zich beroepshalve met het installeren van CCTV-installaties bezighoudt. We denken hierbij b.v. aan (E)-installateurs, installatiedeskundigen (BRL examen), hoofden en medewerkers van de afdeling (bedrijfs)beveiliging.

Is er een bepaalde vooropleiding noodzakelijk:
Een bepaalde vooropleiding is niet noodzakelijk. We gaan er in de cursus vanuit dat men al eens een CCTV-systeem gemonteerd heeft. De cursus begint overigens helemaal van onderen af aan.

Wie zijn uw cursusleiders:
De cursusleiders hebben al heel lang ervaring met camerasystemen en weten waarover zij het hebben. We vinden het juist heel goed als er tijdens tijdens de cursus een probleem naar voren wordt gebracht zodat we dat samen op kunnen lossen. De cursus wordt sinds 1996 gegeven en wordt ieder halfjaar aangepast aan de laatste ontwikkelingen.

Hoe lang duurt deze cursus:
Deze cursus duurt twee dagen en wordt in ons cursuslokaal in Hilversum gegeven. Tijden: 9:30 uur tot ca. 16.30 uur, je bent welkom vanaf 9:00 uur .

Gaat de cursus over een bepaald merk:
De cursus is op alle merken CCTV-installaties van toepassing en is niet toegespitst op een bepaald merk.

Grondbeginselen van video:
Zoals de CCIR, PAL, NTSC, Megapixel, Beeldlijnen, beeldformaten, frames en fields. HD-CCTV normen: CVI is b.v. het best bewaarde geheim in Cameraland. Deze standaard geeft de mogelijkheid om op een zeer eenvoudige manier een kwalitatief hoogstaand camerasysteem te bouwen zonder veel netwerkkennis. Het heeft de naam om analoog te zijn, maar dat is het helemaal niet.

Camera’s:
Zwart/wit, kleuren, thermische en IP camera’s worden zeer uitvoerig behandeld. Denk hierbij ook aan: electronic schutter, electronic iris, camera’s met voeding over de coaxkabel (POE), sensorformaten, Intensified camera’s, frame en interline transfer, waar- en onwaarheden over de resolutie, interne en externe synchronisatie, automatic gain control, backlight compensate, witbalans, aansluitgegevens van auto-iris en zoomlens connectors, en het op de juiste manier afregelen van een camera.

Objectieven:
1/4, 1/3, en 1/2 inch formaten op de verschillende camera’s, beeldhoeken bij de verschillende sensors, zelf de brandpuntsafstand van objectief leren te bepalen, variabele en zoomlenzen, afregelen van een (zoom)lens, objectieven met presets, manual iris, auto-iris, iris versterkers, infrarood gecorrigeerde lenzen, diafragma, scherptediepte, sferische en A-sferische objectieven.

Monitoren:
Technische werking van de kleuren TFT/LCD en OLED monitor, composiet, RGB en HDMI inputs, resolutie van monitoren, het juist afregelen van een monitor, kijkafstanden en schermdiameters, en plaatsing van meerdere monitoren naast elkaar.

IEC 62676-4 norm:
Alle oude normen zijn inmiddels van tafel en alleen de 62676-4 blijft over. Deze norm wordt zeer uitvoerig besproken, temeer omdat hier bij het examen veel vragen over gesteld worden. De testtarget heeft de Rotakin pop vervangen en er zijn 9 foto’s waarmee de kwaliteit van de camera’s moet worden aangetoond. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op.

Videotransmissie over coax, twisted pairs en glasvezel:
Verzenden van video- en stuursignalen, benodigde bandbreedte, soorten kabels en connectors, kabelversterkers, aarding van een systeem, draadloze verzending via de lucht, huurlijnen, glasfiber en ADSL/VDSL verbindingen, compressietechnieken voor het signaal en bliksembeveiliging.

Draadloze Videotransmissie:
Draadloze videotransmissie is heel iets anders dan video over een coax, UTP of glasvezel kabel. We bespreken de beschikbare frequentiebanden en de juiste projectie. Tevens komen de reflecties en het gebruik van meerdere digitale draadloze beeldverbindingen tegelijk aan bod.

Behuizingen en IP-normen:
Binnen-, buiten-, explosieveilige en watergekoelde behuizingen, heaters, thermostaten, brackets t.b.v. behuizingen, fundamentele verschillen tussen de behuizingen en de uitleg van de IP-normen (b.v. IP66).

Restlichtversterking en thermische camera’s:
Volledige uitleg over restlichtversterking eventueel gecombineerd met Infrarood verlichting. Thermische camera’s werken op de door ieder object uitgestraalde warmate. Deze temperaturen (de verschillen) kunnen we detecteren.

Video motion detectors en video content analyse:
Principe van de motion-detector, reageren op verandering van licht, detectiecellen, maskers, uitsluiten van bepaalde gebieden (masking), richtingsbepaling, contrastveranderingen, motion detectie op basis van het vergelijken van objecten. Veelal is dit een onderdeel van de harddisk videorecorder. Daarnaast wordt de stand-alone video content analyse besproken waarmee veel betere resultaten te behalen zijn.

Gezichtsherkenning en Kenteken herkenning:
Voor toegangscontrole komt gezichtsherkenning (als dan niet in combinatie met een pasje) steeds meer voor en gaan we in op de betrouwbaarheid ervan. Voor het herkennen van een kenteken komt meer kijken dan het simpel plaatsen van een camera. Infrarood verlichting is hier een goed hulpmiddel, mits dit op de juiste wijze wordt toegepast.

IP techniek:
Wat is een netwerk en welke soorten zijn er. IP-nummers volgens versie 4 en de laatste versie 6. Het opzetten van een netwerk volgens de STER-topologie. LAN’s en WAN’s over Ethernet worden nader besproken. Analoge camera’s aansluiten op een digitaal netwerk. Voor- en nadelen van een IP-systeem. De HD-CCTV standaard komt aan bod waarbij Megapixel camera’s over een coaxkabel kunnen worden aangesloten zonder dat veel kennis van een netwerk aanwezig hoeft te zijn. Compressie methoden MPEG2, MPEG4, H264 en H265 worden besproken alsmede de principes van al deze compressies. Bij de datastromen komen Unicast, Broadcast en Multicast aan bod, doch kijken we ook naar de Switch, Bridge en Router.
In onze tweedaagse cursus “CCTV over IP” gaan we veel dieper in op het netwerk en wordt de cursus afgesloten met een workshop waarbij iedereen mee kan doen met het programmeren van de Router en de Camera Videorecorder.

Video recorders:
Digitale harddisk recorders, hybride videorecorders, netwerk aansluitingen, resoluties, technische werking van de recorder, compressiestandaard, op afstand bekijken van de beelden, frame of field recording enz.

Over welk opleidingsniveau dient men te beschikken om examen te doen:
“De Installatiedeskundige dient op grond van gebleken theoretische en praktische kennis terzake camera’s, monitoren, videotransmissie, videobewerking en video-opslag, in staat te zijn tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften installeren van een camerasysteem.

Examen of certificaat:
Dat is jouw keuze. Aan het einde van de cursus wordt een certificaat verstrekt waarop de behandelde lesstof is omschreven. In samenwerking met CIBV (Certificerende Instantie) bestaat ook de mogelijkheid om aan een (landelijk) examen deel te nemen. Indien je dit met goed gevolg hebt afgelegd ben je gecertificeerd CCTV VSS-Installatiedeskundige en voldoe je aan de eisen. Vergis je niet in de moeilijkheidsgraad van het examen. Dat doe je niet even! Daar gaat nog heel veel zelfstudie aan vooraf. Als daar even geen tijd voor is kun je je altijd later nog opgeven voor het examen.

  

Download PDF Installatiedeskundige      Klik hier voor de cursusdata      Terug naar boven