De Kenteq cursussen Installatiedeskundige, Projecteringsdeskundige en CCTV over IP vind je nu hier. Wij hebben deze cursussen sinds 1996 voor Kenteq gegeven.
Nog altijd dezelfde inhoud van de camera opleidingen, ze worden nog steeds In Hilversum gegeven door dezelfde docenten. Alleen de plaats om de cursussen te boeken is gewijzigd.

Technische cursussen zijn er voldoende, doch deze zijn veelal van achter het bureau geschreven. Juist daarom is deze cursus anders. Er wordt (vrijwel) alleen informatie uit de praktijk gegeven en we leren niets meer dan er noodzakelijk is. Deze cursus staat wel op een veel hoger niveau dan “CCTV Installatietechniek”. Als u deze cursus met succes wilt volgen is enige kennis van een netwerk beslist noodzakelijk.

Voor wie is deze cursus bestemd:
De cursus “CCTV over IP” is bestemd voor iedereen die IP-camerasystemen  installeert. De programmering van de camera, de router en het opzetten van een VPN komen aan bod.

Is er een vooropleiding noodzakelijk:
Een bepaalde vooropleiding is niet noodzakelijk. We gaan ervan uit dat men al eens een IP-systeem heeft aangelegd, en dat men op de hoogte is van CCTV-camera’s. (niveau van onze cursus CCTV Installatiedeskundige). Kennis van het (Windows) netwerk is wel noodzakelijk gezien het niveau van deze cursus. Dat kunnen we gerust pittig noemen. Het heeft immers weinig zin om een IP-camera aan te sluiten omdat “het zo moet”, terwijl je geen flauw idee hebt wat je aan het doen bent.

Wie is uw cursusleider:
Uw cursusleider heeft al 28 jaar ervaring met camerasystemen en weet waarover hij het heeft. Deze cursus wordt ieder half jaar aangepast aan de laatste ontwikkelingen, en vragen c.q. opmerkingen van de cursisten.

Hoe lang duurt deze cursus:
Deze cursus duurt twee dagen en wordt in ons cursuslokaal in Hilversum gegeven. Tijden: 9:30 uur tot ca. 16.30 uur, de zaal is open vanaf 9:00 uur.

Gaat de cursus over een bepaald merk:
De cursus is op alle merken netwerken van toepassing en is niet toegespitst op een bepaalde leverancier.

Wat komt er o.a. in de cursus aan bod:

 • Netwerken: LAN, WAN, GAN, MAN, WLAN, Client-server, Peer-to-Peer
 • TCP/IP,  UDP, FTP, VDSL, Unicast, Multicast en Broadcast protocol
 • Het OSI model
 • IPv4 en IPv6, CDIR-IP, IP Klassen, MAC adres
 • Netwerkadres, Hostadres, Network Mask, Subnet
 • VPN, SSL/TLS beveiliging
 • VLAN op Layer 2 of 3, Quality of Service, Trunks
 • DHCP, Statische en Dynamische IP-adressen, Lease time, MAC binding
 • Dynamic Name Server (DNS), SMTP, POP3, IMAP
 • Router, Layer 2 en 3 Switch, Ethernet, Gateway, DHCP pool, managed, unmanaged, bandwidth for each port
 • Wi-Fi network, 3G, 4G, 5G, 802.11 standard, Reflection, SISO, SIMO, MISO, MIMO
 • Network Address (Port) Translation, Port Forwarding, NAPT router, Registered Ports, Well Known Ports, Private Ports, NAT table
 • Wireless Security, MAC-adres filtering, WPA, Firewall, Encryption, Botnets, DDos attack, Brute Force attack

Praktijkoefeningen:

 • De Router: we leren de router te programmeren. We gaan de menu’s door en bespreken de belangrijkste waardes. De waardes die we zoeken zitten vaak op onduidelijke plaatsen;
 • We gaan de camera op een netwerk aansluiten. We kijken hierbij vooral naar de bereikbaarheid van buitenaf;
 • VLAN: De enige (veilige) manier om de camera van buitenaf te benaderen is een VLAN. Deze gaan we samen opzetten en je creeert hiermee ook een veilige omgeving b.v. binnen het bedrijfsnetwerk;
 • Aan het einde van de dag krijgt u een USB-stick mee met alle programma’s die we gebruikt en besproken hebben.

Moet ik dit echt allemaal weten:
Ja! Er zijn voldoende workshops (van een bepaald merk) waarin u wordt geleerd om een camera, switch en router in te stellen. De nadruk ligt dan op de instellingen en aan het einde van de workshop werkt alles naar behoren. De praktijk is echter anders: “Dan werkt er ook weleens iets niet naar behoren”. U hebt in die workshop echter niet de kennis opgedaan, die noodzakelijk is om alles zelf tot een goed einde te brengen. In onze cursus leert u wel om naar fouten te zoeken, zodat de kans heel groot is dat u het probleem zelf kunt oplossen. Als u een gedeelte uit de cursus niet mocht begrijpen, dan is dat helemaal niet zo erg. Als u in grote lijnen maar hebt begrepen waar het allemaal om draait.

Wat kost de cursus:
De cursus kost Є 680,– per persoon voor twee dagen. Dit is inclusief tweemaal een lunch, versnaperingen en een cursusboek dat behouden mag worden.

Aan welke eisen voldoet de cursus:
De inhoud van de cursus voldoet aan de BRL (Beoordelings Richtlijn) voor Cameratoezicht op Openbare Plaatsen (wet Cameratoezicht) m.b.t. digitale camera’s.

Certificaat:
Aan het einde van de cursus wordt een certificaat verstrekt met hierop omschreven de behandelde lesstof. Het is voor deze cursus (nog) niet mogelijk om een examen te doen.

Download PDF Security & CCTV over IP      Klik hier voor de cursusdata      Terug naar boven

Wat vonden de cursisten van “CCTV over IP”:
# Meer inzichten in netwerken gekregen
# Als het gaat om de koppeling van een camera aan een netwerk, heb ik hier voldoende over te horen gekregen
# Goed: nu weet ik hoe het netwerk functioneert en dat tot in de kleinste details
# Erg interessante cursus
# Ik vond hem zeer leerzaam, zonder meer
# Het netwerk werd heel duidelijk uitgelegd
# Ik heb niet alles begrepen maar wel heel veel geleerd
# De router heb ik nu goed onder de knie gekregen
# Een duidelijk beeld van de mogelijkheden en regelgevingen